Да ръководиш екип от различни поколения

Ползите от тази електронна книга

Според проучване на Дейл Карнеги Трейнинг за чувството на ангажираност на работното място: "Служителите, които смятат, че прекият им ръководител демонстрира силни лидерски качества, положителна нагласа и интерес към тях на лично ниво, са по-отдадени в работата си." Целта на тази електронна книга е да Ви покаже какво подтиква към действие отделните поколения, така че действително да успеете да им окажете личното внимание, от което се нуждаят. От жизнено важно значение е да разбирате как да общувате, подготвяте, мотивирате и предоставяте обратна информация за хората от всяко отделно поколение.

Изтеглете копието си
Icon

Какво ще научите

Ще Ви преведем през кратък аналази на това, което мотивира всяко поколение, съставляващо част от съвременната работна сила - от "Бейби бум", до Генерация X, и дори милениалите - Millennials. Всяко поколение притежава уникален начин на мислене, работен стил и начини на общуване. Овладявайки изкуството да мотивират индивидуално всеки, мениджърите ще съумеят да се възползват от силните страни, които всеки член внася в екипа.

Icon

Защо се нуждаете от това

Смята се, че "служителите на средна възраст (40-49 години) са по-малко ангажирани или са безразлични към организацията си". От друга страна проучването установи, че "младите служители (около 30-годишна възраст) и тези на 50+ години са по-ангажирани". Най-малко 66% от служителите не отдават пълния си потенциал и с това трябва да се справим!

Icon

Какво ще постигнете с това

Когато откриете начини да мотивирате отделните членове, принадлежащи към различни поколения, ще създадете по-сплотен, продуктивен и щастлив работещ екип. Щестливите сътрудници постигат положителни резултати. А това води до по-удовлетворяващ годишен баланс!

Logo

Получи електронната книга сега

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!