Наръчник на лидера за провеждане на обучения

Ползите от тази електронна книга

Today's leaders need skills that inspire and equip teams to evolve to their best — and key among these skills is coaching. One of the most important concepts in coaching is having a vision or end goal in mind; without it, people often lose focus and motivation. How to create this picture of what’s possible for is central to the coaching process.

Изтеглете копието си

Какво ще научите

Ще научите седем изпитани средства и практически методи, за да създадете атмосфера, в която хората са постоянно мотивирани да разгърнат най-пълния си потенциал. Работете съвместно за определянето на целите и помогнете на членовете на екипа да възприемат правилното отношение, за да постигнат целта. Открийте начини за разпознаване на силните страни и възможности, създайте ефективна обратна връзка и осигурете подходяща подкрепа и признание.

Защо се нуждаете от това

Доброто обучение представлява фино настроен процес. Ще научите как да изградите доверие, за да намалите съпротивата при обучението. Когато поставите ясна цел пред членовете на екипа и държите пред очите им "наградата", те могат да достигнат неимоверни висоти, с лека подкрепа от Ваша страна.

Какво ще постигнете с това

С правилния процес и методи ще поставите летвата високо! По този начин ще покажете доверие в способностите на екипа си и ще му помогнете да осъзнае собствения си потенциал. А като го натоварвате с отговорности и осигурите нужните инструменти и подготовка, ще поддържате мотивацията му за постигане на невероятни успехи!

Получи електронната книга сега
Тази информация, която предоставяте, ще бъде използвана в съответствие с нашите условия политика за поверителност.
Изтегли сега

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.