Как да проведете ефикасна оценка на производителността

Ползите от тази електронна книга

Това е бърз и лесен план за провеждане на добре подготвена, конструктивна и положителна оценка на ефективността. Тя ще ви покаже най-добрите начини за насърчаване, възлагане на отговорности и ангажиране на служителите Ви с оценката на изпълнението. Ще откриете, че демонстрирайки правилна нагласа, когато засягате сфери, в които трябва да бъдат нанесени корекции, ще успеете да възбудите ентусиазъм сред сътрудниците си.

Изтеглете копието си

Какво ще научите

Ще разберете колко важно е да посочвате желаните резултати и да ги съобразявате спрямо мисията на организацията. Открийте съвети как да оценявате и проследявате ефективността на отделния служител. Получете свежи идеи как да разработите програма за признание, за да мотивирате и ангажирате своите служители.

Защо се нуждаете от това

За Вас като мениджър е важно да сте наясно какво се случва в тежкото трудово ежедневие, но още по-важно е служителите Ви да са наясно как се справят. Добре проведената оценка на производителността може да се окаже от полза в много насоки, не само като поправка или похвала, но и когато установявате дали сте поставили подходящата задача на най-подходящия работник. А най-голямата полза, когато се представя в положителен смисъл, е укрепената връзка със сътрудниците Ви.

Какво ще постигнете с това

В ролята си на лидер трябва да покажете как промените и възможностите трябва да бъдат приемани с положителна нагласа. Когато похвалите, награждавате и давате добър пример, служителите Ви получават мотивация да постигат повече и по-добри резултати. А за такава реакция си е струвало да изкажете непринудено положителната си подкрепа!

Получи електронната книга сега
Тази информация, която предоставяте, ще бъде използвана в съответствие с нашите условия политика за поверителност.
Изтегли сега

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.