Общувайте с дипломация и такт

Ползите от тази електронна книга

Това ръководство Ви позволява проницателно да откриете собствените си силни и слаби страни на общуване. Предназначено е да Ви покаже как да учтиво да изразявате несъгласието си, да се наложите с увереност и такт и да демонстрирате открито и изпълнено с чувство на разбиране отношение към другите. Вземаме пример от Майка Тереза!

Изтеглете копието си

Какво ще научите

Ще преминете оценяваща анкета от 10 въпроса, за да определите дали притежавате нужните умения за ефективна комуникация със сътрудниците и колегите си. Анализирайте начини за избягване на ненужни конфликти и приемете спорните ситуации със спокойствие и увереност. Разберете, че давайки шанс на другите, ще се окаже във Ваша полза, когато на свой ред застанете на горещия стол, потвърждавайки теорията за "каквото повикало, такова се обадило"!

Защо се нуждаете от това

Не можете да се изкачите на корпоративната стълбица, ако по пътя тъпчите колегите си. Солидните бизнес практики изискват тактични и задълбочени комуникационни умения. Ако имате уверен и настоятелен личен стил и останете гъвкави в сложни ситуации, много по-вероятно е да се изкачите до върха.

Какво ще постигнете с това

Дипломатичното общуване не се ограничава само в света на бизнеса. Прилагайте усъвършенстваните си умения в семейството, с приятелите и дори към домашните любимци! Хората допускат грешки. Начинът, по който реагирате на тези грешки, се запечатва.

Получи електронната книга сега
Тази информация, която предоставяте, ще бъде използвана в съответствие с нашите условия политика за поверителност.
Изтегли сега

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.