Управление на промените: Наръчник на лидера за управление на промените на работното място

Ползите от тази електронна книга

Управлението по време на промени може да се окаже стресиращо, разочароващо и трудно. Подготовката и използването на организиран подход могат да помогнат за смекчаване на негативните обстоятелства. Моделът на ДКТ за промяна помага на лидерите да се подготвят за промяната и да стимулират служителите да я приемат и при това да постигнат положителни резултати.

Изтеглете копието си
Icon

Какво ще научите

Открийте вътрешните и външни фактори, водещи до промяна и какво е въздействието на промените върху организацията и хората в нея. Задействайте правилно подходящите лостове и избегнете капаните, докато превеждате екипа си през несигурните времена. Моделът от 5 етапа поддържа действията на лидерите от анализа през планирането до кулминацията, когато се прилагат и измерват факторите на промяната.

Icon

Защо се нуждаете от това

Осъществяването на промяна на работното място може да се окаже непредсказуемо, защото хората и процесите се развиват по различен начин. Моделът на ДКТ за промяна предлага поетапен подход, за да се запазят главният ориентир положителната нагласа, когато се въвеждат промените в цялата организация.

Icon

Какво ще постигнете с това

Проведете задълбочен анализ на рисковете и възможностите, наблюдавайте ефектите и информирайте своевременно ключовите сътрудници за прогреса. Ангажирайте подходящите хора при определянето на корекциите, които трябва да бъдат реализирани, и планирайте за въздействието на промяната. Осигурете безпроблемно протичане и положителни резултати, които да докажат, че промяната не е враждебна!

Logo

Получи електронната книга сега

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!