Мотивирани ли са Вашите служители?

Ползите от тази електронна книга

Бизнес лидерите трябва да притежават лични черти, които насърчават работата в екип, и да демонстрират лидерски качества - способността да се справят с напрежението и чувствително отношение към другите. Едно скорошно проучване Дейл Карнеги Трейнинг показва, че един от най-значимите фактори за ангажираното отношение на служителите е "връзката с прекия им ръководител." Вашето отношение и действия като началник ще определят нагласата за положителна работна атмосфера.

Изтеглете копието си

Какво ще научите

Ще направите бърза оценка, за да определите собствените си управленски, комуникационни и лидерски умения. Ще Ви бъдат дадени редица насоки, да обърнете внимание на онези области, в които трябва да се усъвършенствате, и да изтъкнете онези сфери, в които сте на ниво. Фокусът ще бъде поставен върху изграждането на положителни взаимоотношения с Вашите служители, като ги мотивирате и предизвиквате, залагате цели и показвате признание за усилията им.

Защо се нуждаете от това

Според едно проучване на Дейл Карнеги Трейнинг относно ангажираността на служителите: "69% от немотивираниет служители биха напуснали текущата си работа само срещу 5% по-висока заплата". Това е следствие, което просто не можете да си позволите! Тази електронна книга предлага съвети за мотивиране на служителите Ви и подобряване качеството на философията Ви за ангажираното отношение към работата.

Какво ще постигнете с това

motivationsDoText

Получи електронната книга сега
Тази информация, която предоставяте, ще бъде използвана в съответствие с нашите условия политика за поверителност.
Изтегли сега

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.