50 Идеи и съвети за ангажираност на служителите и Наръчник на лидера за ангажираното отношение на служителите

Ползите от тази електронна книга

Служителите искат да се чувстват ценени, съпричастни и заслужаващи доверие. Те очакват да покажете, че ги уважавате, че зачитате мнението им и че приветствате и оценявате приноса им. Ако Ви липсват идеи, ние имаме такива в изобилие - 50, за да бъдем по-точни!

Изтеглете копието си
Icon

Какво ще научите

Дейл Карнеги публикува изследване, което разглежда основните двигатели на ангажираното отношение у служителите. Получените данни осигуряват еталон за търсещите идеи организации. Открийте защо е важно да създадете положителна работна среда, да насърчите комуникацията, да създадете усещане за принадлежност и още много!

Icon

Защо се нуждаете от това

В съвременната конкурентна работна среда онова, което откроява Вашата компания, са Вашите хора. Издигането до лидер, съсредоточен върху ангажираното отношение, води със себе си създаването на енергични екипи. Когато служителите изпитват ентусиазъм в работата си, те отдават повече сили и се задържат по-дълго време в компанията.

Icon

Какво ще постигнете с това

Изградете силни и искрени взаимоотношения чрез доверие. Позитивните нагласи и действия изграждат философия, която включва и вдъхновява всички служители. Издигнете се над конкуренцията с най-ценния си актив - хората.

Logo

Получи електронната книга сега

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!