Добавили сте курс с друго местоположение.

Можете да регистрирате или добавяте курсове към кошницата си само от едно място наведнъж.
Така е добре! Все още можете да се регистрирате за този курс и ще премахнем предварително избраното от Вас местоположение и ще го заменим с настоящото.
Cancel Continue
icon Общ преглед на курса
This three-hour workshop provides tools for fostering innovation in a practical and logical way. You’ll learn the phases of generating and evaluating ideas and solve problems using rational decision making techniques.
This three-hour workshop provides tools for fostering innovation in a practical and logical way. You’ll learn the phases of generating and evaluating ideas and solve problems using rational decision making techniques.
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn

This event is closed.