Icon/In Person/TurqiousЛично
Back
Leadership Training
Лидерски умения

领导出绩效 Leadership Training for Results

团队成员都指望着你!!期望你帮他们解决问题,指导他们如何正确的完成任务,帮他们移除挑战、促成团队合作,同时也期望你能激励他们、发展他们、授权他们、给他们信心、给他们参与感、帮助他们更愿意投入工作、工作中更有成就感,并在能力与职位上能更上一层楼。员工对你指望很多!期望也很高!也就是说要想在职场中成为一名成功的领导人,你必须具备更高强度的核心能力与领导技能,引领团队更投入、提高,取得成果,并能维持领先。卡内基训练帮助中高阶主管,打造领导魅力,建立以人为本的领导模式,学习领导团队时至关重要的硬技能,通过高效的领导方法,激发团队成员潜能,将团队效能最大化。

Какво ще научите

建立他人信心,帮助员工有责任感与拥抱改变有效引导与反馈,改正行为,提升绩效能激发团队协作的动力,打造全心投入的工作文化能打造拥有创新思维,落实有效率的团队有效授权,提高团队效率,培育人才帮助他人能主动并更好的解决问题能力因人而异的辅导,以获得更好的成果能将企业策略转化为日常工作事项与可衡量的结果有效督导,并监测目标进展提升他人愿意持续优化流程与自身能力的意愿

Защо бихте искали да го научите

期望将自己领导提升到一个新的水平,有管理经验的资深领导人和管理阶层。

Как ще ви помогне

帮助中高阶领导人系统的激发员工潜能,让团队效能最大化。

Print This Page
Споделяне
0
¥8,000
Дата
Sep 16 - Sep 18
Време (CST)
9:00 AM - 5:00 PM
Местоположение
Shanghai, Shanghai
Shanghai
No. 1398 Siping Rd, Tongji United Plaza
Shanghai, Shanghai , 200092
+86-021-33626788
ПОДРОБНОСТИ ЗА СЪБИТИЕТО
Регистрирайте се сега >
Регистрирайте се сега >
Имате въпроси? Просто попитайте
Тази информация, която предоставяте, ще бъде използвана в съответствие с нашите условия политика за поверителност.
изпращане

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.