Back
Sales Training
Sales Training

デール・カーネギー・セールスコース

Присъствени

このコースは、デール・カーネギー・トレーニングが実証してきた成功のための原則が織り込まれた、営業プロセス改善プログラムです。営業を行うために欠かせないスキルを学ぶことができます。セールスに関する一連のセールスプロセスをマスターすることで、ご自身の営業活動ですぐ実践できる内容を習得することができます。

Какво ще научите

デール・カーネギーは、人間関係スキルにおける第一人者であり、「人間関係の30原則」により円滑なコミュニケーションや信頼関係を構築することができます。セールスにおいて必要不可欠な人間関係スキルをこのコースを通して習得します。また、つけば崩れる、ポイントを見つける方法を学びます。一発必中の球を打ちましょう。このコースでは、セールスパーソンに必要な要素を網羅しています。

Защо бихте искали да го научите

顧客との長期的な関係を築く事を目指し、顧客の関心を見抜くための質問の仕方、解決策の提案の方法、生産性を高める時間管理、新規顧客の開拓方法などを学びます。また、商品やサービスの特徴性能について、顧客に何をどう伝えるか、そのためのコミュニケーションスキルを身につけます。特にコミュニケーションにおいては話す内容にとどまらず、受講者の扱う商品やサービスに対する自信をどう表現するか、解決案に対してどのように熱意をもって取り組むか、相手にどのように影響を与えることができるかなどが含まれます。

Как ще ви помогне

顧客との長期的な関係を築く事を目指し、顧客の関心を見抜くための質問の仕方、解決策の提案の方法、生産性を高める時間管理、新規顧客の開拓方法などを学びます。また、商品やサービスの特徴性能について、顧客に何をどう伝えるか、そのためのコミュニケーションスキルを身につけます。特にコミュニケーションにおいては話す内容にとどまらず、受講者の扱う商品やサービスに対する自信をどう表現するか、解決案に対してどのように熱意をもって取り組むか、相手にどのように影響を与えることができるかなどが含まれます。

Print This Page
No results
NO ADDITIONAL COURSES
Не намирате дата, която Ви устройва? Искате тази програма да бъде доставена за Вашата организация или екип? Свържете се с нас, за да получите повече информация.
Тази информация, която предоставяте, ще бъде използвана в съответствие с нашите условия политика за поверителност.
изпращане

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.