Back
Leadership Training
Leadership Training

Leadership Advantage

Присъствени

본 과정은 셀프리더십에서 타인을 리드하는 능력, 나아가 조직 전체를 고무하는 스킬까지 귀하의 리더십을 확장할 수 있는 과정입니다.

Какво ще научите

자신의 리더십 강점을 이해하고 개발할 수 있고 타인의 리더십 잠재력을 이끌어내는 멘토링 스킬을 배웁니다. 또한 조직 내 비전과 미션을 공유하여 임파워먼트시키는 스킬로 효율적인 조직으로 이끌어나가는 리더십 스킬을 배우는데 도움이 됩니다.

Защо бихте искали да го научите

리더는 다양한 리더십 스킬을 통해 조직의 가치와 비전을 강력하게 공유하는 능력이 필요합니다. 가치과 비전의 공유를 통해 조직은 효과적으로 목표를 향해 나아가게 됩니다.

Как ще ви помогне

명확한 목표를 제시하고 신뢰받는 리더에게 팀원들은 자발적으로 협력할 것입니다. 자발적인 협력의 결과로 귀하의 조직은 목표를 효과적으로 달성할 것입니다.

Print This Page
09/16/2020 - 09/18/2020
Време: 8:00 AM - 5:00 PM
Продължителност: 3일

서울시, 강남구 06237

Регистрирайте се сега

NO ADDITIONAL COURSES

Не намирате дата, която Ви устройва? Искате тази програма да бъде доставена за Вашата организация или екип? Свържете се с нас, за да получите повече информация.
Тази информация, която предоставяте, ще бъде използвана в съответствие с нашите условия политика за поверителност.
изпращане

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.