Програмата "Лидерски умения за мениджъри" на Дейл Карнеги бе въведена първоначално за висшето ниво мениджъри на "Урбън", а след това за цялата компания. Дейл Карнеги Трейнинг се заеха активно с работата си за компанията и отделиха много време, за да опознаят служителите като личности, както и да се запознаят с дейността.

Какви са постиженията им днес

След прилагането на програмата Лидерски умения на Дейл Карнеги "Ърбън" отбеляза значителни добри промени в компанията. Едуард М. Д'Алба, президент на Ърбън Инджиниъринг, възложи на Дейл Карнеги Трейнинг обучението - своето и на своите колеги, за да се научат наистина да слушат и общуват помежду си, както и с клиентите. "Превърнахме се в компания, където наистина се обръща внимание на своите хора, на клиентите, където се вълнуваме за дейността, която извършваме. Виждаме хора, които се потапят в съвместната работа и извличат най-доброто от всяка ситуация."

Предизвикателства

Предизвикателствата на Ърбън произтичаха от изискванията на новите собственици и от желанието да бъде подобрена комуникацията между служителите в самата организация. "Трябваше да разберем от каква перспектива гледат хората, когато опитват да си вършат работата."

Намиране на решения

Дейл Карнеги Трейнинг прилага приспособена програма за Лидерски умения, съобразена със специфичните нужди на Ърбън. Те действат по-скоро като част от екипа на Ърбън, а не като външен консултант, като се опитват да подобрят както уменията за общуване, така и за разбирателство между служителите.

Резултати

"Способността ни да общуваме стана невероятна. Ние сме предимно инженери, а се занимаваме с това, защото сме добри в изчисленията, но не блестим непременно с умението си да общуваме. Открихме, че хората, които са преминали през курса Дейл Карнеги, съумяват да се изправят на момента и да предадат послание, съдържащо всички важни компоненти, чрез които хората да схванат общата визия и да бъдат мотивирани за действие ", споделя Д'Алба. Програмата за обучение Дейл Карнеги е научила него и колегите му наистина да слушат и да общуват помежду си, както и с клиентите си.

"Обучението на Дейл Карнеги беше катализаторът, който ни преведе през предизвикателства, позволявайки на ръководния ни състав да се съсредоточи върху общи, добре осъзнавани почти от всеки цели. Обучението на Дейл Карнеги промени облика и усещането за нашата организация."

Urban Engineers - Едуард М. Д'Алба, президент на Ърбън Инджиниъринг

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.