Urban Engineers Logo

Програмата "Лидерски умения за мениджъри" на Дейл Карнеги бе въведена първоначално за висшето ниво мениджъри на "Урбън", а след това за цялата компания. Дейл Карнеги Трейнинг се заеха активно с работата си за компанията и отделиха много време, за да опознаят служителите като личности, както и да се запознаят с дейността.

Какви са постиженията им днес
След прилагането на програмата Лидерски умения на Дейл Карнеги "Ърбън" отбеляза значителни добри промени в компанията. Едуард М. Д'Алба, президент на Ърбън Инджиниъринг, възложи на Дейл Карнеги Трейнинг обучението - своето и на своите колеги, за да се научат наистина да слушат и общуват помежду си, както и с клиентите. "Превърнахме се в компания, където наистина се обръща внимание на своите хора, на клиентите, където се вълнуваме за дейността, която извършваме. Виждаме хора, които се потапят в съвместната работа и извличат най-доброто от всяка ситуация."
Challenge Icon

Предизвикателства

Предизвикателствата на Ърбън произтичаха от изискванията на новите собственици и от желанието да бъде подобрена комуникацията между служителите в самата организация. "Трябваше да разберем от каква перспектива гледат хората, когато опитват да си вършат работата."

Solution Icon

Намиране на решения

Дейл Карнеги Трейнинг прилага приспособена програма за Лидерски умения, съобразена със специфичните нужди на Ърбън. Те действат по-скоро като част от екипа на Ърбън, а не като външен консултант, като се опитват да подобрят както уменията за общуване, така и за разбирателство между служителите.

Results Icon

Резултати

"Способността ни да общуваме стана невероятна. Ние сме предимно инженери, а се занимаваме с това, защото сме добри в изчисленията, но не блестим непременно с умението си да общуваме. Открихме, че хората, които са преминали през курса Дейл Карнеги, съумяват да се изправят на момента и да предадат послание, съдържащо всички важни компоненти, чрез които хората да схванат общата визия и да бъдат мотивирани за действие ", споделя Д'Алба. Програмата за обучение Дейл Карнеги е научила него и колегите му наистина да слушат и да общуват помежду си, както и с клиентите си.

"Обучението на Дейл Карнеги беше катализаторът, който ни преведе през предизвикателства, позволявайки на ръководния ни състав да се съсредоточи върху общи, добре осъзнавани почти от всеки цели. Обучението на Дейл Карнеги промени облика и усещането за нашата организация."

Testimonial Image
Urban Engineers - Едуард М. Д'Алба, президент на Ърбън Инджиниъринг