Дейл Карнеги предостави на "Санта Клара Валей Банк" (SCV Bank) интензивно обучение "Всеотдайност при работа в екип" и спомогна за осъществяването на организационни промени, както и за оценка и укрепване на процеса на стратегическо планиране на SCV Bank.

Какви са постиженията им днес

"През последните шест месеца екипите ни успяха да постигнат увеличение на кредитите с 20%, а на депозитите с 10%. Знам, че ако духът ни не беше повдигнат по този начи, подобни успехи биха били невъзможни." - Майкъл Хауз, главен изпълнителен директор на SCV Bank

Предизвикателства

Духът беше спаднал под оптималното ниво, а това доведе до проникването на своего рода потискаща атмосфера в работната среда на SCV Bank. На екипите ни им липсваше мотивация да отговорят на нуждите на пазара по доходоносен начин, а ситуацията за съжаление забави растежа на нашия нов филиал," сподели Майкъл Хаус, главен изпълнителен директор.

Намиране на решения

Специалистите на Дейл Карнеги Трейнинг помогнаха да бъдат осъществени организационни промени, както и при оценяването и укрепването на процеса на стратегическо планиране на SCV Bank.

Резултати

SCV Bank постигна изключителни резултати по отношение на приходите през последните шест месеца. Направените промени засегнаха всички компоненти на компанията - от духа и комуникацията, до допуска на грешки и обслужването на клиентите.

Santa Clara -

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.