Дейл Карнеги подготви специализирани обучения за всеки един от бизнес-отделите на Джон Диър, като вкара в курсовия материал специфични за бранша конкретни примери и разглеждането им, съобразени с проблемите, пред които се изправят дилърите в тази област. От обучението дилърите на Диър си тръгнаха с променено отношение и новооткрита увереност в собствените си умения.

Какви са постиженията им днес

Като осигуриха повод за обсъждане на общи проблеми и начини за подобряване на продажбите, Джон Диър и ДКТ съвместно се потрудиха да бъде засилена сплотеността на мрежата Диър, като същевременно стабилизираха печалбите си. Оказа се, че Дейл Карнеги Трейнинг предизвика незабавни измерими резултати за Джон Диър, като осигурява и дългосрочни резултати.

Предизвикателства

С повишената конкуренция в селското стопанство и селско-стопанската индустрия Джон Диър не можеше да разчита повече на репутацията си, за да печели, поради което компанията реши, че е време да се съсредоточи върху усъвършенстването на търговските умения на служителите си, така че насочиха методите си на продажби, наблягайки върху стойността на продуктите и услугите на Джон Диър.

Намиране на решения

Глобалната франчайзингова мрежа на Дейл Карнеги Трейнинг отрази децентрализирания модел на дилърите на Диър. Съответно с възможностите си за локализирано обучение пое желаните от Джон Диър специализирани регионални курсове. Обучаващите, запознати със специфичните местни селскостопански условия, работиха редом с териториалните мениджъри на Диър, за да бъдат определени специфичните за региона предизвикателства при продажбите.

Резултати

От обучението дилърите на Диър си тръгнаха с новопридобита вяра в собствените си умения да общуват и продават. Те са нетърпеливи да споделят това, което те знаят, и са по-добре подготвени да привличат клиентите си, след като са се научили как се изграждат успешни взаимоотношения, основани на доверие и уважение.

"Като правило, обикновено по случай Дните на фирмата продаваме оборудване на стойност около 50-75.000 щатски долара. Тази година продадохме оборудване за около 350.000 долара за същия период."

John Deere - Търговско представителство на Джон Диър в Мейн

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.