Връзките между Хю Саймънс и Дейл Карнеги започнаха от един човек - Бизнес мениджъра, Боб Суитлав. Вследствие на първоначалния си опит Суитлав осъзна стойността, която Дейл Карнеги Трейнинг можеше да осигури на Хю Саймънс в периода на пазарно преориентиране. Започна да изисква от всички мениджъри да се включат в курса на Дейл Карнеги Трейнинг - Лидерски умения за мениджъри на екипи. Според Суитлав курсът Лидерски умение за мениджъри на екипи предоставя на мениджърите както набор от принципи на управление, така и от практически инструменти, с които да постигнат по-големи успехи. "Направи мениджърите ни далеч по-способни да прилагат управленски техники в реалния свят."

Какви са постиженията им днес

Обучението на Dale Carnegie вече е широко залегнало в компанията и допринася за по-добро сътрудничество и доверие между ръководителите на екипи. Като мениджър продажби, Карлос Пестана гарантира, че целият негов вътрешен и външен търговски персонал преминава програмата на Дейл карнеги - Успешни продажби. Ползите от включването на Хю Саймънс в обучението на Дейл Карнеги са осезаеми и разгърнати. След първата година от обучението на Дейл Карнеги, текучеството на изпълнителския състав и на управленско ниво спадна драматично до едноцифрено число и оттогава остава непроменено. Най-значимото нещо според Суитлав е, че "Продажбите се увеличават всяко тримесечие през последните три години".

Предизвикателства

На пазара, който става все по-конкурентен и нестабилен, бе необходимо Хю Саймънс Комюникейшънс да действа по-енергично и ефикасно. Хю Саймънс трябваше да използва по-добре човешкия си капитал, да даде възможност на служителите си да мислят самостоятелност и да проявяват повече творчество и инициатива.

Намиране на решения

Хю Саймънс Комюникейшънс започна за изисква от всички свои мениджъри да преминават курса на ДКТ Лидерски умения за мениджъри. Обучението после се разшири и за отделите за продажби, от които екипите бяха изпратени на курса на ДК за Успешни продажби.

Резултати

Боб Суитлав споделя: "Ако погледна три години назад и ако не бяхме предприели курсовете за обучение на Дейл Карнеги, в каква ситуация щях да се окажа? Щеше ли текучеството да е по-голямо? Вероятно. Щяха ли мениджърите да са по-слабо ефективни? Определено! Горещо препоръчвам Курса на Дейл Карнеги, защото не съм убеден, че може да се направи нещо друго, което да доведе до същия резултат.”

"Откакто за пръв път участвахме в Дейл Карнеги Трейнинг, поехме повече от 480 нови акаунта. Превърна се в най-богатата ни година."

Hugh Symons - Карлос Пестана, Мениджър по продажбите

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.