Курсът Дейл Карнеги постави основите на своего рода образователна стратегия, увличайки служителите на "Грийн Моунтийн" в строга поетапна учебна програма, редуваща индивидуалното и груповото обучение. Да откриеш себе си е характерна част от обучението, а още от първата сесия участниците бяха предизвикани да разчупят зоните си на комфорт, да поемат рискове и да задълбочат познанието за себе си, за силните страни и увлеченията си. С по-насърчителна перспектива и положителна нагласа участниците изпитват по-дълбоко уважение към другите хора и откриват какво е нужно, за да си сътрудничат и да работят с останалите като част от екипа.

Какви са постиженията им днес

Днес по-голямата част от ръководния екип на "Грийн Маунтийн" е преминал обучението на Дейл Карнеги. Все повече са участниците в курса Дейл Карнеги, след като мениджърите отбелязват подобрение в работата на служителите, посещавали обучението. Когато хората се вълнуват и включват активно в работата си, то няма граници за постиженията им.

Предизвикателства

След като "Грийн Маунтийн Кофи Ростърс" стабилизираха успехите си на целевия си пазар, решиха, че е време да се потрудят за разширяване. За да поддържат фирмената култура и да подготвят служителите си за предстоящите предизвикателства, трябваше да предприемат нови обучения.

Намиране на решения

Курсът Дейл Карнеги предприе за служителите на "Грийн Моунтийн" строга поетапна учебна програма, редуваща индивидуалното и груповото обучение. През 12-те седмици участниците се включиха в постоянен цикъл на усъвършенстване, прехвърляйки се от учебната зала на работното място, прилагаха на практика принципите и получаваха отклик от своите съекипници.

Резултати

Интензивното споделяне на иновации и идеи доведе до раждането на невероятни проекти и творчески идеи, които спомогнаха да се повиши ефективността и да продължи стабилното разширяване.

"Наистина можете да видите промяната в хората. Разликата е очебийна. Те са вдъхновени. Приемат предизвикателствата, за да бъдат решени задачите."

Green Mountain - Боб Стилър, основател и главен изпълнителен директор на "Грийн Маунтийн Кофи Ростърс"

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.