Green Mountain Logo

Курсът Дейл Карнеги постави основите на своего рода образователна стратегия, увличайки служителите на "Грийн Моунтийн" в строга поетапна учебна програма, редуваща индивидуалното и груповото обучение. Да откриеш себе си е характерна част от обучението, а още от първата сесия участниците бяха предизвикани да разчупят зоните си на комфорт, да поемат рискове и да задълбочат познанието за себе си, за силните страни и увлеченията си. С по-насърчителна перспектива и положителна нагласа участниците изпитват по-дълбоко уважение към другите хора и откриват какво е нужно, за да си сътрудничат и да работят с останалите като част от екипа.

Какви са постиженията им днес
Днес по-голямата част от ръководния екип на "Грийн Маунтийн" е преминал обучението на Дейл Карнеги. Все повече са участниците в курса Дейл Карнеги, след като мениджърите отбелязват подобрение в работата на служителите, посещавали обучението. Когато хората се вълнуват и включват активно в работата си, то няма граници за постиженията им.
Challenge Icon

Предизвикателства

След като "Грийн Маунтийн Кофи Ростърс" стабилизираха успехите си на целевия си пазар, решиха, че е време да се потрудят за разширяване. За да поддържат фирмената култура и да подготвят служителите си за предстоящите предизвикателства, трябваше да предприемат нови обучения.

Solution Icon

Намиране на решения

Курсът Дейл Карнеги предприе за служителите на "Грийн Моунтийн" строга поетапна учебна програма, редуваща индивидуалното и груповото обучение. През 12-те седмици участниците се включиха в постоянен цикъл на усъвършенстване, прехвърляйки се от учебната зала на работното място, прилагаха на практика принципите и получаваха отклик от своите съекипници.

Results Icon

Резултати

Интензивното споделяне на иновации и идеи доведе до раждането на невероятни проекти и творчески идеи, които спомогнаха да се повиши ефективността и да продължи стабилното разширяване.

"Наистина можете да видите промяната в хората. Разликата е очебийна. Те са вдъхновени. Приемат предизвикателствата, за да бъдат решени задачите."

Testimonial Image
Green Mountain - Боб Стилър, основател и главен изпълнителен директор на "Грийн Маунтийн Кофи Ростърс"