Прилагането на приспособената програма от курса Дейл Карнеги помогна на хората да се адаптират към променящите се приоритети на Джайънт. Отделните служители бяха обучени да излязат от удобните си сфери и да потърсят начини да реагират в реални работни ситуации от различен тип, в рамките на безопасността за съответната категория и възрастова група. С помощта на Дейл Карнеги Трейнинг Джайънт Фуд достигна до споделена визия за управление и създаде работна среда, в която всички служители могат да се чувстват ангажирани в поредната мисия и в успеха на компанията.

Какви са постиженията им днес

Въпреки многото промени голяма част от хората, които останаха на отговорни длъжности, се оказаха от завършилите курса на Дейл Карнеги. Процъфтяващата мрежа от възпитаници на Дейл Карнеги обедини различни аспекти на организацията Джайънт и помогна да паднат комуникационните бариери, съществували някога между корпоративното и оперативното ниво на бизнеса. Посвещавайки се на личностния растеж на своите служители и на професионалното им развитие, компанията помогна да се запази чувството за лично достойнство.

Предизвикателства

След интензивен период на сливане на ръководни постове много от дългогодишните служители напуснаха Джайънт, а оставащият персонал понесе последиците от намаления състав. Според Нанси Крисафули, мениджър по квалификацията в Джайънт, компанията "разполагаше с изключителни оператори с отлични технически познания, но с ограничен лидерски опит." Стресът и несигурността свалиха стандартите за производителност на компанията и я подтикнаха да потърси квалифицирани служители в самата организация, за да ги издигне до ръководни позиции.

Намиране на решения

Дейл Карнеги Трейнинг приспособи структурата на курса си така, че да отрази променящите се приоритети на Джайънт. Сменяйки обучението в класните стаи с това на работното място, Дейл Карнеги Трейнинг предизвикваше служителите на Джайънт да прилагат научените инструменти и тактики в ежедневната си практика и ги подготвяше да възприемат по-балансиран и гъвкав управленски подход.

Резултати

Обучението се оказа сплотяващо за сътрудниците на Джайънт, обедини различни аспекти на организацията и помогна да паднат комуникационните бариери, съществували някога между корпоративното и оперативното ниво на бизнеса. Едновременно с повишената увереност и самочувствие мениджърите станаха по-продуктивни и по-успешни в отношенията си, поощрявайки обща атмосфера, основана на доверие, уважение и възлагане на по-важни задачи. В резултат Джайънт Фуд достигна до споделена визия за управление и създаде работна среда, в която всички служители могат да се чувстват ангажирани в поредната мисия и в успеха на компанията.

"Качество на живота винаги е в центъра на внимание при продажбите на хранителни стоки на дребно. Обучението на Дейл Карнеги е от ключово значение, когато подпомагаме нашите сътрудници да постигнат равновесие. Можете да видите и усетите разликата в нашите магазини. Нивото на стрес е по-ниско. Хората са усмихнати. Към клиентите се отнасят добре.

Giant - Нанси Крисафли, управител по квалификацията в Джайънт Фуд

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.