Курсът на Дейл Карнеги - Лидерски умения за мениджъри предостави на ръководните кадри структуриран процес за работа с хора и изработване на личен ръководен стил. За една година 76 служители заеха ръководни постове. "Това не са новоназначени хора, което, разбира се беше от полза за нас," - сподели Джордано. Курсът събра хора от цялата компания и ги постави в среда, където бяха принудени да общуват и да се учат един от друг. "Благодарение на това, че тези хора седнаха на една маса в учебната зала на Дейл Карнеги Трейнинг, бяха разкрити тези възможности за бизнеса. Което се оказа много благоприятно за нас," каза Тони Джордано.

Какви са постиженията им днес

В резултат на обучението на Дейл Карнеги Фред Уебър откри, че ефективното лидерство не е толкова свързано с управлението, колкото с насърчаването на атмосфера за иновации, в която служителите да се чувстват ценени и могат да преуспеят.С новото поколение лидери на кормилото, Уебър отново е на старт за израстване, поддържайки надмощието си на пазара.

Предизвикателства

Голяма част от базовия опит на Фред Уебър е загубена поради пенсиониране на служителите в момент, когато компанията закупува основно оборудване с цел увеличаване на приходите. На новите ръководители, излизащи от редовите нива, липсват необходимата управленска подготовка и умения.

Намиране на решения

Обучението на Дейл Карнеги - Лидерски умения за мениджъри предостави правилния баланс от изграждане на екипи, базирано на принципи обучение и развитие на практически умения, което помогна на компанията да постигне единна управленска визия. Отделни хора от цялата компания бяха поставени в среда, в която бяха принудени да общуват и да се учат един от друг.

Резултати

Новите проекти за иновации, на които преди това не беше обръщано внимание, разкриха възможности за потоци от приходи, а една от тях доведе до икономии на разходи за над 2 милиона долара. В едногодишния период на интензивно развитие 76 служители поемат нови управленски отговорности. С новото поколение лидери Уебър отново е готова за израстване.

"Нямам достатъчно думи да изразя онова, което този процес направи за компанията ни. С официалния характер и структурата на курса успяхме да демонстрираме, че всички се стремим към общи цели. Да видиш цялата организация застанала зад визията на борда ни, е вдъхновяващо и се отразява в изключителните възнаграждения за нашите служители, както и за акционерите ни."

Fred Weber - Тони Джордано, старши вицепрезидент по Материално снабдяване, Фред Уебър инк.

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.