Програмата на Дейл Карнеги за Лидерски умения за мениджъри бе въведена, за да укрепи управленските умения на директорите, позволявайки им да се съсредоточат върху развитието на бизнеса. Освен това приспособената за нуждите на фирмата програма Ефикасни продажби повдигна самочувствието на екипа на Fabric Architecture и ги подготви да представят своите разработки с ентусиазъм, да влияят на дискусиите и да сключват повече сделки. Потокът на промяната продължи с подбора на ключови служители, които да преминат програмата на ДК Ефикасна комуникация и Човешки отношения. Това ги подготви успешно да изграждат и укрепват човешките взаимоотношения, а същевременно да се справят с ролите си на бързо и постоянно променящото се работно място.

Какви са постиженията им днес

В резултат от обучението Лидерски умения за мениджъри и нуждата да се създадат по-ефикасни операции компанията се реорганизира в плоска структура, в която членовете на екипа трябваше да упражняват различни роли, включващи и продажбите. Вследствие на програмата Ефикасни продажби компанията постигна ръст от 26% на продажбите в сравнение с предишната година. Благодарение на програмите на Дейл Карнеги Ефикасна комуникация и Човешки отношения сега са въоръжени да разрешават проблемите като партньори, да са по-съсредоточени като ръководители и да се справят с ентусиазъм и увереност при всякакви ситуации.

Предизвикателства

За да се разраства и занапред бизнесът, главното ръководство на Фабрик Архитекчър осъзна, че ще е необходима промяна на организационната структура. Директорът Дебра Дрю, възпитаник на Дейл Карнеги, искаше да се увери, че екипът ще има поддръжка през очакваната програма на бърза промяна и че текущите дейности няма да пострадат.

Намиране на решения

Първоначално в програмата Лидерски умения за мениджъри се включиха трима души, за да затвърдят уменията си като ръководни кадри, което позволи на директорите да насочат силите си върху разрастването на дейността. След това екипът, занимаващ се с клиентите, премина специализираният вътрешен курс Ефикасни продажби, за да повдигне самочувствието и да им помогне да представят успешно разработките си. След това четирима души на ключови позиции бяха подбрани да участват програмата за Ефикасна комуникация, която им помогна да се усъвършенстват в изграждането и укрепването на човешки взаимоотношения.

Резултати

Структурните промени бяха проведени успешно с кратко прекъсване на дейността. Подобрявайки взаимоотношенията с доставчиците, работната сила на подизпълнителите нарасна със 70%. Компанията постигна ръст от 26% спрямо предходната година. Като промени подхода си и поставr клиентите в центъра на вниманието отбеляза повишаване с 23% на получените след офертите поръчки

"Фабрик Архитекчър е подготвена да направи големия скок за своето израстване, а сътрудничеството ни с Дейл Карнеги ще осигури хората ни да притежават най-добрите качества за постигане на търсените резултати."

Fabric Architecture -

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.