Connolly Logo

Специалистите от Дейл Карнеги бяха поканени да работят в тясно сътрудничество с ръководния екип на Коноли, за да приспособят курса "Успешни презентации" в съответствие с предизвикателствата, пред които се изправяха. "Осъществяваме много обсъждания на кръглата маса. Хората ни не застават пред многобройна публика за презентации или речи. Съответно, в рамките на обучението, Дейл Карнеги разпредели свои сътрудници около кръглата маса и осъществи симулация как трябва да протича една подобна среща. Успяха много добре да приспособят обучението съобразно специфичните области, в които нашите сътрудници не се справяха."

Какви са постиженията им днес
Радваме се на невероятен успех през последните 3-4 години, а Дейл Карнеги е неделима част от него.
Challenge Icon

Предизвикателства

"Проблемът се състои в това, че тези хора са високо квалифицирани в съответната си дейност; но не бяха подготвени да се справят със задачи извън специфичните си области." Томас Мос, Директор "Оперативно управление"

Solution Icon

Намиране на решения

ДКТ разработи съвместно с Коноли приспособен курс "Успешни презентации", насочен към специфичните им проблемни области. ДКТ подготви за Коноли, допълнително към това обучение, и програма за усъвършенстване на лидерските качества.

Results Icon

Резултати

Резултати до днес: Повече от 70 служители на Коноли са преминали курсове за обучение на Дейл Карнеги. "Нещо еднократно за нас се превърна в централна част при обучението на целия ни ръководен състав", споделя Томас Мос, директор "Оперативна дейност".

"Дали обучението повлия на компанията ни? Определено да, а ръстът на приходите и рентабилността с 20% го демонстрира. Председателят ни искаше да се издигнем на по-високо ниво, а Дейл Карнеги Трейнинг ни помогна да го постигнем с успех."

Testimonial Image
Connolly - Томас Мос, директор "Оперативна дейност", Коноли Кънсълтинг