С толкова конкуренти на пазара и с малко възможности за маневриране Кобърг осъзнава, че е нужно мениджърският екип да заработи като едно цяло, за да намали разходите и да повиши ефективността си. Дейл Карнеги изяснява с Кобърг кои са целите и разработва специфично решение, което да отговаря на нуждите им. "В крайна сметка всички се съгласиха, че точно това е, което ни трябва. Всеки имаше чувството, че това не е просто курс по Дейл Карнеги, а е мениджърски курс на Дейл Карнеги / Кобърг", споделя Ракли. Според Ракли, разработената от DCT специално за Кобърг Дайъри програма за обучение води до много осезаеми резултати, които надминават очакванията по направената инвестиция.D9

Какви са постиженията им днес

"В момента, - казва той, "смятаме, че това ще е най-добрата ни година, може би от десет години насам, що се отнася до намаляването на разходите. Макар че бяхме наблегнали на някои други проекти и начинания преди да започнем DCT, дълбоко съм убеден, а съм сигурен, че и моят мениджърски екип също, че проведеното обучение по мениджмънт наистина ни помогна да се съсредоточим върху възможно най-благоприятните за нас във финансово отношение проекти. Оформиха се пет или шест конкретни цели, които да ни помогнат да запазим финансовата си стабилност. "

Предизвикателства

Намиране на решения

Резултати

Подобрената комуникация в ръководния състав доведе до подобряване на баланса, съответно до промяна в начина на производство на Кобърг. Тези два фактора допринесоха Кобърг Дайъри да отбележи една от най-добрите си години напоследък, що се отнася до нетната печалба, смята Ракли.

„Настойчиво посъветвах главния ни офис да се възползва от програмата за мениджърско обучение на Дейл Карнеги. Казах им, че точно това е превъзходната атмосфера за изграждане на екип, че всеки осъзнава по-добре и се приобщава към стремежа на компанията да постигне целите си."

Coburg - Гари Ракли, генерален мениджър на Кобълг Дайъри

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.