Дейл Карнеги съчета специално разработено, интензивно усъвършенстване на процесите с обучение за ангажираността на служителите.

Какви са постиженията им днес

Бяха дефинирани нови процедури и роли, които да уталожат напрежението и да намалят обхвата на разширените отговорности. Появиха се видими резултати в ангажираността на служителите, което доведе до намалено текучество и всепризнато повишаване на производителността и резултатите.

Предизвикателства

Каргил се нуждаеше от ангажираността и мотивацията на служителите, да намали текучеството и да увеличи производителността, за да отговори на новите изисквания на клиентите.

Намиране на решения

28 от 54-те служители от отдела "Здраве и хранене" участваха в специално разработените интензивни тридневни срещи за усъвършенстване на процесите.

Резултати

Служителите видимо се включват по-ангажирано в дейността, което води до намаляване на текучеството и всепризната по-висока производителност и резултати.

"Ако искате да работите върху придобиването на нови умения и повече знания, то вариантите са многобройни. Но ако желаете да постигнете конкретни бизнес резултати, инвестирайки в квалификацията на кадрите си, то Дейл Карнеги Трейнинг застава зад вас и може да ви помогне в осъществяването на тази цел."

Cargill - Марвин Ноот, координатор по техническо обучение, завод "Едивил", отдел "Здраве и хранене", "Каргил"

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.