За доразвиването на уменията си КамУест присбособяват основните принципи от Курса Дейл Карнеги и от Курса по продажби за напреднали, за да се съсредоточат едновременно върху продажбите и човешките отношения. Курсът Дейл Карнеги разработва наръчник за продажби и серия от индивидуално насочени програми, специфични за организацията и философията им.

Какви са постиженията им днес

Продължавайки общото си обучение, КамУест продължавали и взаимно да израстват. Обучението установило по-добри комуникационни канали и подобрило движението на идеи и информация в цялата компания, като по този начин спомогнало организацията да се сплоти, а философията, визията и ценностната система на КамУест да се утвърдят.

Предизвикателства

КамУест осъзна, че като приобщи към визията и философията си независимите си сътрудници по продажбите при обучението им на място с мениджъри по проекта, вследствие това ще доведе до по-добро обслужване на клиентите и ще им осигури изключително преживяване при закупуването на жилище.

Намиране на решения

Гъвкавият стил и цялостният подход при обучението на ДКТ осигуриха решение, позволяващо на КамУест да се съсредоточи върху проблемите при продажбите и при взаимоотношенията между хората едновременно. Сближаването между различните отдели на организацията спомогна да се утвърдят мисията, визията и ценностната система на КамУест.

Резултати

Работата в екип позволи на участниците да намерят общ език, за да общуват по-гладко с клиентите, а и помежду си. През четирите години след началото на обучението КамУест постигна годишен растеж от почти 15% . Вливането на нови таланти помогна на компанията да заздрави основите на сплотения си екип.

"Винаги съм вярвал, че нашата компания може да бъде още по-силна, когато работим заедно, насочим вниманието си върху нашите купувачи и предоставяме отлично обслужване. Ето защо аз ще подкрепям и занапред продължаващото обучение. Обучението, което проведохме, се оказа невероятно ценно и допринесе пряко за успеха на КамУест. Определено ни издигна на по-високо ниво.

CamWest - Каролин Гладуел, вицепрезидент по маркетинг и продажби

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.