John Deere
Дейл Карнеги подготви специализирани обучения за всеки един от бизнес-отделите на Джон Диър, като вкара в курсовия материал специфични за бранша конкретни примери и разглеждането им, съобразени с проблемите, пред които се изправят дилърите в тази област. От обучението дилърите на Диър си тръгнаха с променено отношение и новооткрита увереност в собствените си умения.
Urban Engineers
Програмата "Лидерски умения за мениджъри" на Дейл Карнеги бе въведена първоначално за висшето ниво мениджъри на "Урбън", а след това за цялата компания. Дейл Карнеги Трейнинг се заеха активно с работата си за компанията и отделиха много време, за да опознаят служителите като личности, както и да се запознаят с дейността.
Научете повече
Connolly
Специалистите от Дейл Карнеги бяха поканени да работят в тясно сътрудничество с ръководния екип на Коноли, за да приспособят курса "Успешни презентации" в съответствие с предизвикателствата, пред които се изправяха. "Осъществяваме много обсъждания на кръглата маса. Хората ни не застават пред многобройна публика за презентации или речи. Съответно, в рамките на обучението, Дейл Карнеги разпредели свои сътрудници около кръглата маса и осъществи симулация как трябва да протича една подобна среща. Успяха много добре да приспособят обучението съобразно специфичните области, в които нашите сътрудници не се справяха."
Научете повече
Fabric Architecture
Програмата на Дейл Карнеги за Лидерски умения за мениджъри бе въведена, за да укрепи управленските умения на директорите, позволявайки им да се съсредоточат върху развитието на бизнеса. Освен това приспособената за нуждите на фирмата програма Ефикасни продажби повдигна самочувствието на екипа на Fabric Architecture и ги подготви да представят своите разработки с ентусиазъм, да влияят на дискусиите и да сключват повече сделки. Потокът на промяната продължи с подбора на ключови служители, които да преминат програмата на ДК Ефикасна комуникация и Човешки отношения. Това ги подготви успешно да изграждат и укрепват човешките взаимоотношения, а същевременно да се справят с ролите си на бързо и постоянно променящото се работно място.
Научете повече
Hugh Symons
Връзките между Хю Саймънс и Дейл Карнеги започнаха от един човек - Бизнес мениджъра, Боб Суитлав. Вследствие на първоначалния си опит Суитлав осъзна стойността, която Дейл Карнеги Трейнинг можеше да осигури на Хю Саймънс в периода на пазарно преориентиране. Започна да изисква от всички мениджъри да се включат в курса на Дейл Карнеги Трейнинг - Лидерски умения за мениджъри на екипи. Според Суитлав курсът Лидерски умение за мениджъри на екипи предоставя на мениджърите както набор от принципи на управление, така и от практически инструменти, с които да постигнат по-големи успехи. "Направи мениджърите ни далеч по-способни да прилагат управленски техники в реалния свят."
Научете повече
Santa Clara
Дейл Карнеги предостави на "Санта Клара Валей Банк" (SCV Bank) интензивно обучение "Всеотдайност при работа в екип" и спомогна за осъществяването на организационни промени, както и за оценка и укрепване на процеса на стратегическо планиране на SCV Bank.
Научете повече
Giant
Прилагането на приспособената програма от курса Дейл Карнеги помогна на хората да се адаптират към променящите се приоритети на Джайънт. Отделните служители бяха обучени да излязат от удобните си сфери и да потърсят начини да реагират в реални работни ситуации от различен тип, в рамките на безопасността за съответната категория и възрастова група. С помощта на Дейл Карнеги Трейнинг Джайънт Фуд достигна до споделена визия за управление и създаде работна среда, в която всички служители могат да се чувстват ангажирани в поредната мисия и в успеха на компанията.
Научете повече
Delta Dental
Курсът Лидерски умения за мениджъри помогна на висшето ръководство да развие своите оперативни качества и го подготви да управляват по-ефикасно проекти, да делегират задачи, да възлагат отговорности. Курсът на Дейл Карнеги, открит както за висшия, така и за средния мениджмънт, бе насочен към по-задълбочено развитие на личната увереност и комуникационни умения. Дейл Карнеги Трейнинг приложиха обучение, ориентирано към практиката и работата в екип, което помогна на новия ръководен екип да се обедини и да се съсредоточи върху поставянето на визиращи производителността на компанията цели.
Научете повече
Coburg
С толкова конкуренти на пазара и с малко възможности за маневриране Кобърг осъзнава, че е нужно мениджърският екип да заработи като едно цяло, за да намали разходите и да повиши ефективността си. Дейл Карнеги изяснява с Кобърг кои са целите и разработва специфично решение, което да отговаря на нуждите им. "В крайна сметка всички се съгласиха, че точно това е, което ни трябва. Всеки имаше чувството, че това не е просто курс по Дейл Карнеги, а е мениджърски курс на Дейл Карнеги / Кобърг", споделя Ракли. Според Ракли, разработената от DCT специално за Кобърг Дайъри програма за обучение води до много осезаеми резултати, които надминават очакванията по направената инвестиция.D9
Научете повече
Green Mountain
Курсът Дейл Карнеги постави основите на своего рода образователна стратегия, увличайки служителите на "Грийн Моунтийн" в строга поетапна учебна програма, редуваща индивидуалното и груповото обучение. Да откриеш себе си е характерна част от обучението, а още от първата сесия участниците бяха предизвикани да разчупят зоните си на комфорт, да поемат рискове и да задълбочат познанието за себе си, за силните страни и увлеченията си. С по-насърчителна перспектива и положителна нагласа участниците изпитват по-дълбоко уважение към другите хора и откриват какво е нужно, за да си сътрудничат и да работят с останалите като част от екипа.
Научете повече
Fred Weber
Курсът на Дейл Карнеги - Лидерски умения за мениджъри предостави на ръководните кадри структуриран процес за работа с хора и изработване на личен ръководен стил. За една година 76 служители заеха ръководни постове. "Това не са новоназначени хора, което, разбира се беше от полза за нас," - сподели Джордано. Курсът събра хора от цялата компания и ги постави в среда, където бяха принудени да общуват и да се учат един от друг. "Благодарение на това, че тези хора седнаха на една маса в учебната зала на Дейл Карнеги Трейнинг, бяха разкрити тези възможности за бизнеса. Което се оказа много благоприятно за нас," каза Тони Джордано.
Научете повече
Load more

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.